JKA DANMARK indbyder alle klubber til:

55. SHOTOKAN CUP 2022 KARATESTÆVNE

Dato: Lørdag d. 29. Oktober 2022

Start: Indledende kampe kl. 10.00
Finaler starter kl. 14.00 – hvor alle bedes være i gi af hensyn til vores traditionelle indmarch.

Sted: Sundbyøsterhallen, Parmagade 8, 2300 Kbh. S.

Startgebyr: Voksne kr. 100,- Børn under 15. år kr. 50,–. Indbetales sammen med tilmeldingen til JKA DANMARK, konto nr. 4085 3148 099871. (Skriv startgebyr ved betalingen).

Tilmelding: Senest fredag d. 7. Oktober 2022 hvor tilmeldingerne skal være os i hænde på nedenstående adresse.

Discipliner: Se vedlagte tilmelding – gruppeinddeling (se ny klasseinddeling)

Kumite-regler: JKA regler – Ippon Shobu – kamptid 2 min. Min. 5. kyu (undtaget 8.år – 15. år min. 8. kyu).

Kata-regler: JKA regler: Min. 5. kyu. (undtaget 8.år – 15.år min 8. kyu)


1. runde: Kohhaku Hohshiki (Flagsystem)
Taikyoku Shodan,Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan, Heian Godan og Tekki Shodan2. runde: Kohhaku Hohshiki (Flagsystem)
Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi og Jion.

3. runde: Sentei kata/Tensu Hohshiki (Pointsystem)
Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi, Hangetsu og Jion. (frit valg blandt disse kata).

Finalerne: Tensu Hohshiki (Pointsystem)
Tokui Kata.

Bemærk: Udgangspunkt for bedømmelse af kata er JKA standardisering

Bespisning: Der er cafeteria i tilknytning til hallen.

Klubbannere: I lighed med tidligere år opfordres klubberne til at ophænge klubbanner i hallen, for at skabe en festlig ramme om stævnet!

Tilmeldingen: Sendes til mail: jka@jka.dk eller JKA DANMARK / SHOTOKAN CUP, Vermlandsgade 75, 2300 Kbh. S (faxnr. 32 95 50 26) Adresse: Vermlandsgade 75, 2300 Kbh. S. Tlf. 32 57 70 40

– VEL MØDT TIL DET 55. SHOTOKAN CUP 2022

55. Shotokan Cup, Lørdag d. 29. Oktober 2022