Shotokan Karate Akademi afholder graduering torsdag d. 20. juni klokken 16.00.

Klubben vil være åben for træning fra klokken 15.00, men KUN for de elever der skal til graduering.

Det er ikke muligt at overvære gradueringen.

Denne seddel giver IKKE automatisk tilladelse til at gå til graduering, da dette også er en informationsseddel til alle elever, tilladelsen gives mundligt under træningen

Vi henstiller til at alle forældre til de små elever (5 – 7 år) køber en ”streg” i receptionen. Det har stor betydning for eleven, at stregen kommer på bæltet med det samme. Kan først købes på selve dagen.

Tilmelding.

Elever der har været til graduering før, bedes medbringe det hvide kyupas samt kr. 85,-

Elever der ikke har været til graduering før, bedes medbringe et vellignende pasfoto med navn, adresse, cpr.nr. samt kr. 95,-

Tilmeldingsfrist.

Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 13. juni 2019. der kan ikke gives dispensation til senere aflevering.

Sommerafslutning.

Vi gør opmærksom på at der afholdes sommerafslutning for træning på Kodomo & Ungdomsholdene torsdag d. 27. juni. Mini Kodomo kl. 16.00 – 16.45, alle andre elever kl. 17.00 – 19.00.

Sommerferie.

Hele Juli måned holder Kodomo og ungdomsholdene sommerferie, så denne måned skal man ikke betale kontingent, for de elever der har lyst, er det muligt at træne på følgende tider:

mandag, onsdag kl. 17.00 – 18.00 og fredag kl. 16.30 – 17.30 dog ikke i uge 28 pga. Sommerlejren.

I fald der trænes, så skal der også betales kontingent.

Opstart.

Tirsdag d. 6. august.

Alle elever træner samlet tirsdag d. 6. og torsdag d. 8. august kl. 16.30-18.00.

Fra tirsdag d. 13. august træner alle elever på normale træningstider.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle elever, samt deres familier en rigtig dejlig sommer.

                                                                            Osu

Graduering og Sommertræning År: 2019