Karate Akademiet Dato: 22. April 2019.

Shotokan Karate Akademi
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Mandag den 29. april 2019

Anden indkaldelse med ændringsforslag love og vedtægter.

Med følgende dagsorden/Generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag(herunder kontingent og gebyrfastsættelse).
  5. Forslag til ændringer af love og vedtægter. Vedlagt, skrift med kursiv er rettelsen.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen

Følgende er på valg: Formanden, næstformand , kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem . Alle
modtager genvalg.

Shotokan Karate Akademi
P. Gudjonsson

Forslag til vedtægtændringer kan findes her: Vedtægter

Generalforsamling – Indkaldelse