13. juli 2020.

Shotokan Karate Akademi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Mandag den 31. august 2020 kl. 18.30

Klubbens lokaler (Tekutei), Vermlandsgade 75, 2300 Kbh. S.

Med følgende dagsorden/Generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens regnskab
4. Behandling af indkomne forslag(herunder kontingent og gebyrfastsættelse).
5. Valg af næstformand (lige år)
6. Valg af bestyrelsesmedlem (lige år)
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

Generalforsamlingen skulle være afholdt i april måned, men på grund corona virusen er den blevet udsat til ovennævnte dato.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen

Følgende er på valg: Næstformand og bestyrelsesmedlem . Begge modtager genvalg.

Shotokan Karate Akademi
P. Gudjonsson

Indkaldelse til ordinær generalforsamling