Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 21. juni  2021 kl. 18.00. mødet vil blive afholdt i klubbens lokaler (Tekutei), Vermlandsgade 75, 2300 Kbh. S.

Følgende dagsorden/Generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag (herunder kontingent og gebyrfastsættelse)
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, næstformand, bestyrelsesmedlem
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Generalforsamlingen skulle være afholdt i april måned, men på grund af  bl.a. corona virusen er den blevet udsat til ovennævnte dato.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.

Følgende er på valg: Formanden, kasserer, sekretær. Alle modtager genvalg.

 

Shotokan Karate Akademi
P. Gudjonsson

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 21. juni 2021 kl. 18.00