Hjemmesiden er i gang med at få et nyt design, og alle nyheder vil ikke være tilgængelig lige i øjeblikket. Vi knokler løs for at få hjemmesiden på plads – Hvis Du/I har spørgsmål angående indmeldelse, arrangementer, gradueringer eller stævner, kan vi kontaktes via tlf (+45) 32 57 70 40 mellem kl. 15-18 på hverdage

Osu
Shotokan Karate Akademi

Hjemmesiden er i gang med at få et nyt design