2. indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 21. juni  2021 kl. 18.00. Klubbens lokaler (Tekutei), Vermlandsgade 75, 2300 Kbh. S.

Med følgende dagsorden/Generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag(herunder kontingent og gebyrfastsættelse).
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer,Konstitueret næstformand og bestyrelsesmedlem.
    På valg er: Formand,kasserer og sekretær
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt

Generalforsamlingen skulle være afholdt i april måned, men på grund af  bl.a. corona virusen er den blevet udsat til ovennævnte dato.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.

Følgende er på valg: Formanden, kasserer, sekretær. Alle modtager genvalg.

Shotokan Karate Akademi
P. Gudjonsson

2. indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 21. juni 2021 kl. 18.00