Generalforsamling 14 maj

Osu, Indkaldelse til ordinær generalforsamlingMandag den 14. maj 2018kl. 17.00Med følgende dagsorden/Generalforsamling 1. Valg af dirigent2. Formandens beretning3. Kassererens regnskab4. Behandling af indkomne forslag(herunder kontingent og gebyrfastsættelse).5. Valg af bestyrelsesmedlemmer6. Eventuelt Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage