2. indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 21. juni 2021 kl. 18.00

2. indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 21. juni  2021 kl. 18.00. Klubbens lokaler (Tekutei), Vermlandsgade 75, 2300 Kbh. S.

Med følgende dagsorden/Generalforsamling

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens regnskab
Behandling af indkomne forslag(herunder kontingent og gebyrfastsættelse).
Valg af bestyrelsesmedlemmer,Konstitueret næstformand og bestyrelsesmedlem.
På valg er: Formand,kasserer og sekretær
Valg af revisor.
Eventuelt
Generalforsamlingen skulle være afholdt i april måned, men på grund af  bl.a. corona virusen er den blevet udsat til ovennævnte dato.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.

Følgende er på valg: Formanden, kasserer, sekretær. Alle modtager genvalg.

Shotokan Karate Akademi
P. Gudjonsson